rss

Over Woonplus

Woonplus is de samenwerking rond wonen tussen de gemeenten en OCMW's van Laarne, Wetteren en Wichelen. De kern van Woonplus is om met de drie gemeenten samen meer te kunnen doen dan wat op gemeentelijk vlak mogelijk is. De meerwaarde van Woonplus is dat het project een aantal taken van de lokale besturen kan overnemen. Het resultaat van de gezamenlijke arbeid wordt dan verdeeld over de gemeenten en OCMW's. Anders gezegd, de zes lokale besturen plukken de vruchten van Woonplus. Misschien het mooiste voorbeeld van deze samenwerking is deze website.

Woonplus is als project intergemeentelijke samenwerking of IGS erkend en gesubsidieerd door Wonen-Vlaanderen, net als een veertigtal gelijkaardige projecten verspreid over Vlaanderen. Om erkend en gesubsidieerd te worden moet elk project vijf verplichte activiteiten uitvoeren. Dit zijn ze: 

  • begeleiden en ondersteunen van de gemeenten bij de ontwikkeling van een gemeentelijke beleidsvisie op het vlak van wonen;

  • ondersteunen van het gemeentelijk woonoverleg, dit is een overleg tussen gemeente, OCMW en verder alle partijen die actief zijn rond wonen in de gemeente;
  • aanbieden van gestructureerde basisinformatie over wonen aan de inwoners;
  • werken aan de verbetering van de kwaliteit van het volledig woonpatrimonium via de bestaande regelgeving;
  • werken rond het decreet Grond- en Pandenbeleid waaronder het opmaken van een leegstandsregister het realiseren van het bindend sociaal objectief rond sociaal wonen;

Daarnaast kan elk project kiezen om een aantal facultatieve activiteiten uit te voeren. Woonplus heeft de volgende keuzes gemaakt::

  • acties ondernemen om de positie van de zwakke huurders op de private huurmarkt te versterken;
  • aandacht voor de begeleiding van de sociale huurders;
  • sensibiliseren van de inwoners rond diverse aspecten van wonen.

Elke activiteit is uitgewerkt in een aantal concrete acties waartegenover ook meetbare resultaten staan. Elk jaar maakt Woonplus een activiteitenverslag op dat in detail weergeeft welke resultaten hoe bereikt zijn. Dit activiteitenverslag moet samen met het financieel jaarverslag goedgekeurd worden door Wonen-Vlaanderen. Daarna worden beide jaarverslagen ter goedkeuring voorgelegd aan de drie gemeenteraden.

Het spreekt vanzelf dat Woonplus nauw samenwerkt met Wonen-Vlaanderen. De provincie Oost-Vlaanderen verleent een bijkomende subsidie aan Woonplus, ook met de provincie is er een samenwerking.

Woonplus is gestart op 1 juli 2009, in eerste instantie loopt het project over negen jaar. Woonplus kent een coördinator die samenwerkt met de ambtenaren die in de drie gemeenten en OCMW's actief zijn rond wonen. Samen vormen ze de stuurgroep

De werking van Woonplus wordt beheerd door een beheerscomité dat bestaat uit mandatarissen. Voor Laarne zijn dit gemeenteraadslid Pieter Willems en OCMW-voorzitter Monique Van Acker. Voor Wetteren zetelen burgemeester Alain Pardaen, schepen Herman de Wulf en OCMW-voorzitter Paul Van Autreve in het beheerscomité, voor Wichelen schepen Anneleen Rimbaut en OCMW-voorzitter Christoph Van de Wiele.

Laatst gewijzigd op: 06 juni 13