rss

SVK Laarne-Wetteren-Wichelen

Een Sociaal Verhuurkantoor of SVK bouwt zelf geen sociale woningen. Ze huurt woningen op de private huurmarkt en verhuurt deze verder met een onderhuurcontract. Het SVK Laarne-Wetteren-Wichelen beheert in de drie gemeenten samen een 125-tal woningen en appartementen die zij sociaal verhuren. In de Woonplus-gemeenten is dit het enige sociaal verhuurkantoor.

Wie zich wil laten inschrijven als kandidaat-huurder moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo mag je geen woning gedeeltelijk in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben. Voor het inkomen kijkt het SVK naar de inkomsten van drie jaar voor de inschrijving.”

Hoe wijst het SVK een woning toe?

Kandidaat-huurders komen op een wachtlijst terecht. Bij een toewijzing kijkt het SVK eerst na of de woning past bij de grootte van uw gezin. Dit heet de rationele bezetting.  Bij een toewijzing is vooral het inkomen van de kandidaat en zijn/haar woonnood belangrijk. Om dit te meten krijgt elke kandidaat-huurder bij de inschrijving een puntenaantal.

Hoe lager het inkomen, hoe meer punten. Wie heel dringend nood heeft aan een woning en dit kan aantonen, krijgt ook veel punten. Hoe meer punten, hoe sneller je een woning toegewezen krijgt. Er gelden verder ook enkele voorrangsregels. Tenslotte is de datum van de inschrijving belangrijk.

Inschrijven?

Op de website van het SVK Laarne-Wetteren-Wichelen vind je de juiste en volledige voorwaarden en het reglement van toewijzing.

Bij jouw inschrijving kan je ook vragen om je meteen ook op de wachtlijst van de sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Dak te laten inschrijven. Om deze inschrijving definitief te maken moet je dan wel nog langs gaan bij Eigen Dak.

Klik verder om meer algemene informatie over het huren via een SVK te lezen.

Hulp nodig?

De woonloketten helpen je graag verder. Klik verder om naar de praktische gegevens van de woonloketten te gaan.

Laatst gewijzigd op: 20 maart 17