rss

Huisjesmelkerij en Vlaamse Wooninspectie

Naast de procedure ongeschikt/onbewoonbaarverklaring verzorgd door Wonen-Vlaanderen kunnen verhuurders van ongeschikte of onbewoonbare woongelegenheden ook strafrechtelijk aangepakt worden. Deze strafrechtelijke procedure loopt via de Vlaamse Wooninspectie, ook een onderdeel van Wonen-Vlaanderen.

De Vlaamse Wooninspectie treedt op tegen de meest ernstige vormen van krotverhuur waarbij een aantal prioriteiten vastgelegd zijn. Ongeschikte en onbewoonbare woningen die verder verhuurd worden of woningen met gebreken die ernstige veiligheids- of gezondheidsrisico’s inhouden of woningen die op flagrante wijze overbewoond zijn, zijn hiervan voorbeelden.

Verschillende overheidsinstanties kunnen het initiatief nemen om Wooninspectie in te schakelen en de verhuurder strafrechtelijk te laten vervolgen, zoals de gemeente, de politie, het parket, de onderzoeksrechter. De Wooninspectie kan ook zelf het initiatief nemen.

Tijdens een actie van de Vlaamse Wooninspectie controleert een wooninspecteur de woning samen met een woningcontroleur. de woningcontroleur maakt een technisch verslag. De wooninspecteur stelt op basis daarvan een proces-verbaal en indien nodig een herstelvordering op. Die vordering gaat samen met het technisch verslag naar het parket. De wooninspecteur neemt een opgestelde herstelvordering steeds op in het Register van herstelvorderingen.

Een dagvaarding door het parket kan leiden tot een veroordeling (geldboete en/of gevangenisstraf) en het opleggen van een herstelmaatregel die de verhuurder binnen een bepaalde termijn moet uitvoeren. De rechter koppelt hieraan meestal een dwangsom. De herstelmaatregel kan ook via de burgerlijke rechter afgedwongen worden.

Als de woning hersteld is, voert de wooninspecteur een controle uit en stelt een proces-verbaal van uitvoering op. Dat PV wordt ook beschouwd als een geldig conformiteitsattest.

Opgelet! Eens de wooninspecteur een herstelvordering heeft opgesteld, is het herstel naar 0 strafpunten noodzakelijk. Dit is een belangrijk verschil met de administratieve procedure, waarin 14 strafpunten getolereerd zijn.

Laatst gewijzigd op: 24 april 17