rss

Leegstand

Gemeentelijk reglement leegstand
Als een woning minstens 12 opeenvolgende maanden niet meer bewoond wordt of als een gebouw gedurende minstens 12 opeenvolgende maanden voor minimaal 50% van de oppervlakte leegstaat, dan kan de woning of het gebouw leegstaand verklaard worden.
Alle woningen die leegstaan worden geïnventariseerd. Als de eigenaar van de woning geen einde maakt aan de leegstand, dan zal hij een jaarlijkse heffing moeten betalen.

De gemeentelijke leegstandsheffing
De gemeente beschikt vanaf augustus 2017 over een nieuw (inter)gemeentelijk leegstandreglement. Dit reglement trad in werking op 1 oktober 2017 en is geldig tot en 31 december 2019.
De woonloketten van de gemeenten Laarne, Wetteren en Wichelen helpen je graag verder met je vragen over het leegstandsreglement.

Laatst gewijzigd op: 15 november 17