rss

Ongeschikt en Onbewoonbaar

Voldoet een woning niet aan minimale kwaliteitsnormen? Dan kan elke betrokkene bij de burgemeester een aanvraag indienen om ze ongeschikt of onbewoonbaar te laten verklaren. Als de gemeente de vraag terecht vindt, zal ze Wonen-Vlaanderen aanspreken. Een controleur komt de woning dan onderzoeken op eventuele gebreken.

De controleur van Wonen-Vlaanderen maakt een technisch verslag op. Klik hier om een model binnen te halen.

Na het onderzoek van de woning stelt de controleur een advies op en bezorgt dat aan de burgemeester. Als het advies ‘ongeschikt of onbewoonbaar’ luidt, zal de burgemeester de huurder en verhuurder uitnodigen op een gesprek. Op dit gesprek kunnen bijvoorbeeld afspraken gemaakt worden om de gebreken op te lossen. De burgemeester zal ook de nodige tijd geven om de werken uit te voeren.

Uiteindelijk neemt de burgemeester een beslissing.

Als de woning ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard wordt, komt ze terecht op de inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen. Deze inventaris wordt beheerd door Wonen-Vlaanderen. De woningen die op de inventaris ongeschikt/onbewoonbaar en/of verwaarloosd voorkomen worden na één jaar met een jaarlijkse heffing belast. Naast de gewestelijke heffing kunnen de gemeenten ook nog een eigen gemeentelijke heffing instellen.

Het verder verhuren van een ongeschikte of onbewoonbare woning is strafbaar. De verhuurder kan ook verplicht worden om een deel van de verhuiskosten van de huurder te betalen of tussen te komen in de huurprijs van de nieuwe woning.

Klik verder om op de website van de Vlaamse overheid de folder 'Uw woning werd ongeschikt verklaard, wat nu?' binnen te halen.

Klik verder om op de website van Wonen-Vlaanderen meer te lezen over kwaliteitsnormen voor huurders, verhuurders en eigenaars .

De woonloketten van de gemeenten Laarne, Wetteren en Wichelen helpen je graag verder met je vragen over de procedure ongeschikt/onbewoonbaar. Klik verder om naar de praktische gegevens van de woonloketten te gaan.

Laatst gewijzigd op: 15 januari 16