rss

Conformiteitsattest

Een woning moet beantwoorden aan een aantal minimale kwaliteitsnormen. Een conformiteitsattest bewijst dat de woning hieraan voldoet. Het geeft dus aan dat de woning minder dan 15 strafpunten scoort op basis van het technisch verslag na het onderzoek van de woning en dat er geen veiligheids- en gezondheidsrisico's zijn opgemerkt. Ook staat de maximale woningbezetting in het attest vermeld, dat is het maximale aantal personen dat in de woning mag wonen zonder dat ze overbewoond wordt. Een conformiteitsattest is niet verplicht. Het kan worden afgeleverd voor verhuurde woningen, appartement en kamers.

Het attest vraag je aan bij het college van burgemeester en schepenen van je gemeente. Een gemeentelijk ambtenaar zal de woning onderzoeken en een technisch verslag opstellen. Als de woning voldoet aan de normen wordt het conformiteitsattest afgeleverd. De gemeente kan hiervoor wel een vergoeding vragen. Het attest blijft normaal 10 jaar geldig. Het vervalt wel als de woning ongeschikt, onbewoonbaar of overbewoond verklaard wordt.

De gemeenten Laarne, Wetteren en Wichelen rekenen voor het uitreiken van een conformiteitsattest een retributie van 62,50 euro aan.

Je vindt meer informatie over het conformiteitsattest op de website van vlaanderen.be, klik hier.

Meer informatie over de praktische procedure vind je op de websites van de woonloketten van de gemeenten Laarne, Wetteren en Wichelen.

In twee gevallen onderzoekt niet de gemeente maar Wonen-Vlaanderen de woning: als de huurder na een verhuis de huursubsidie aanvraagt en als de woning aan een sociaal verhuurkantoor in huur gegeven wordt. Als de woning minder dan 15 punten scoort zal Wonen-Vlaanderen automatisch en gratis een conformiteitsattest afleveren. 

Klik hier om meer te weten te komen over het verhuren via een sociaal verhuurkantoor.

Laatst gewijzigd op: 11 augustus 15