rss

Gebreken aan de woning / leegstand / verwaarlozing

Iedereen heeft recht op behoorlijk wonen. Daarom dient iedere woning aan bepaalde minimale kwaliteitsnormen te voldoen. Deze normen zijn opgenomen in de Vlaamse Wooncode. Wanneer een huurwoning niet aan deze normen voldoet, kan zij ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden door de burgemeester en worden er renovatiewerken opgelegd. Als je als huurder twijfelt aan de bewoonbaarheid van de woning of kamer die je bewoont kan je terecht aan de woonloketten van de gemeenten Laarne, Wetteren en Wichelen.

Een woning kan ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden. Dit gebeurt na een technisch onderzoek van de woning door Wonen-Vlaanderen. Ze komt dan in een inventaris terecht. Deze inventaris bevat ook een lijst van verwaarloosde woningen. Als een woning één jaar op de inventaris staat zal de eigenaar aan Wonen-Vlaanderen een heffing moeten betalen. De gemeenten kunnen naast de gewestelijke heffing ook nog een eigen gemeentelijke heffing instellen.

Leegstaande woningen en gebouwen zijn een plaag voor de gemeenten. Niet alleen omwille van het vaak weinig fraaie zicht in het straatbeeld, maar ook omwille van het onveiligheidsgevoel dat deze panden oproepen. Daarom hebben de Woonplus-gemeenten er een prioriteit van gemaakt om via een belasting op leegstand en verkrotting dit probleem op alle mogelijke manieren proberen te bestrijden. De gemeenten houden daarom een inventaris bij van de leegstaande woningen.

In geval van huisjesmelkerij of ernstige verkrotting kan ook de Wooninspectie strafrechtelijk optreden. Tenslotte gelden er aparte regels voor de tijdelijke huisvesting van seizoenarbeiders.

Laatst gewijzigd op: 15 november 17