rss

Premies voor energiebesparende maatregelen van Eandis

Eandis geeft premies aan wie investeert in energiebesparing. Eandis is in Laarne, Wetteren en Wichelen de netwerkbeheerder.

De premies via de netbeheerder zijn hervormd sinds 2018. De nieuwe premiebedragen en sommige aangepaste eisen vindt u hier.

Ook in 2018 wordt ingezet op energiebesparende maatregelen (BENOVEREN). Extra premies worden voorzien voor zij die een totale energiebesparende renovatie uitvoeren. (BENO-PASS)

De premies zijn aan te vragen bij de netwerkbeheerder (Eandis). Dit kan online via de website van Eandis of ga langs naar het woonloket van je gemeente en vraag de nodige documenten.

Het Vlaamse Energieagentschap heeft een brochure met de uitleg over BENOVEREN en de BENO-PASS alsook andere premies, en de Vlaamse Energielening.

Deze brochure kan u hier downloaden.

Voor wie?

De premies van Eandis zijn er voor eigenaar-bewoners, verhuurders en huurders. Er zijn geen inkomensvoorwaarden, iedereen kan dus deze premies aanvragen.
Wie recht heeft op het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas (de zogenaamde beschermde afnemers) krijgt een hogere premie. Voor hen zijn er ook extra premies.

Deze premies gelden voor woningen, wooneenheden of woongebouwen in het Vlaamse gewest die voor 1 januari 2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet.

De aanvraagformulieren en een algemene folder ligt ook aan de Woonloketten. Klik verder om naar de praktische gegevens van de woonloketten te gaan. Je krijgt er een woordje uitleg over de voorwaarden en het verloop van de procedure.

Laatst gewijzigd op: 18 april 18