rss

Tegemoetkoming in de huurprijs

De Vlaamse tegemoetkoming in de huurprijs is een tussenkomst die bestaat uit een maandelijkse huursubsidie en een eenmalig installatiepremie. De tegemoetkoming in de huurprijs is altijd gekoppeld aan een verhuizing.

Voor wie?

Deze tegemoetkoming is er voor huurders met een laag inkomen die verhuisd zijn of binnenkort gaan verhuizen. Het moet een verhuis zijn vanuit een slechte, onaangepaste woning naar een goede, aangepaste woning. Ook als je verhuist naar een woning die verhuurd wordt door een sociaal verhuurkantoor kan je de tegemoetkoming aanvragen. Als je verhuist naar een woning verhuurd door een sociale huisvestingsmaatschappij kan je ze niet aanvragen.

In de Woonplus-gemeenten is het SVK Laarne-Wetteren-Wichelen actief. Meer algemene informatie over het huren via een SVK vind je hier.

Er gelden ook nog enkele bijkomende voorwaarden op het vlak van uw inkomen en de nieuwe huurprijs die je moet betalen.

Huurders die vroeger al een huursubsidie of tegemoetkoming in de huurprijs hebben ontvangen komen niet meer in aanmerking voor een tegemoetkoming in de huurprijs.

Hoe vraag ik de Vlaamse tegemoetkoming in de huurprijs aan?

De volledige voorwaarden en alle andere informatie en het aanvraagformulier vind je hier.

Het aanvraagformulier ligt ook aan de woonloketten, hun gegevens vind je hier. Je krijgt er verder een woordje uitleg over de voorwaarden en het verloop van de procedure.

Laatst gewijzigd op: 15 januari 16