rss

Geïntegreerde Woonbonus

De kapitaalaflossingen en intresten van je hypothecaire lening kunnen recht geven op de Geïntegreerde Woonbonus of de belastingvermindering eigen woning.

De lening moet daarvoor:

  • afgesloten zijn vanaf 1 januari 2016
  • gewaarborgd zijn door een hypothecaire inschrijving
  • afgesloten zijn voor een looptijd van minstens tien jaar
  • de woning, waarvoor de lening werd aangegaan, moet de eigen woning van de belastingplichtige zijn, op het ogenblik dat de uitgaven gemaakt worden.
  • de lening dient om de eigen woning, gelegen in een land van de Europese Economische Ruimte (EER), te verwerven of te behouden.

Geïntegreerde Woonbonus na 1 januari 2016

Klik hier voor de meest recente informatie omtrent de geïntegreerde woonbonus vanaf 1 januari 2016 voor uw eigen woning.

Laatst gewijzigd op: 20 april 17