rss

Ik wil een woning verkopen

Je wilt een woning verkopen? Dan zijn er een aantal zaken waar je zeker rekening mee moet houden. Eerst en vooral kan je kiezen tussen twee manieren om je woning te verkopen.

 • de onderhandse verkoop of verkoop uit de hand: Bij een verkoop uit de hand komen verkoper en koper overeen om een bepaald goed te verkopen voor een bepaalde prijs. De verkoopsvoorwaarden worden in onderling akkoord vastgelegd in een voorlopige verkoopovereenkomst (onderhandse overeenkomst of compromis). Deze overeenkomst is bindend.
 • de openbare verkoop: Een openbare verkoop is een verkoop bij opbod die wordt aangekondigd met aanplakbrieven en publiciteit in de pers.

De rubriek 'kopen en verkopen' op de portaalsite van de federale overheid belgium.be vind je meer informatie over de wijze van verkopen. Je vindt deze rubriek hier.

Om alle informatie te kunnen voorleggen waarop een kandidaat-koper aanspraak kan maken, wordt een dossier samengesteld met documenten rond de herkomst en staat van je eigendom. Afhankelijk van de aard van je vastgoed, gaat het om zaken als de aankoopakte, de kadastrale gegevens, het stedenbouwkundig uittreksel, een energieprestatiecertificaat, een bodemattest, een keuringsverslag een elektrische installatie, een postinterventiedossier en een stookolieattest.

 • Stedenbouwkundig uittreksel: de verkoper is verplicht bij de verkoop van een onroerend goed de nodige stedenbouwkundige informatie te verschaffen aan de koper. Bij vragen helpt de gemeentelijke dienst Stedenbouw je verder.
 • Energieprestatiecertificaat: bij de verkoop van onroerend goed moet de eigenaar beschikken over een energieprestatiecertificaat of EPC. Het EPC duidt met een getal aan hoe energiezuinig een woning is. Het EPC moet verplicht vermeld worden in 'Te Koop' advertenties. Eigenaars die geen EPC kunnen voorleggen of het EPC-kengetal niet vermelden in een advertentie riskeren een boete van 500 tot 5.000 euro.
  Het EPC-kengetal schat het jaarverbruik in de woning in kilowattuur per vierkante meter bruikbare vloeroppervlakte. Het kan variëren van 0 tot meer dan 1.000 kWh/m² per jaar. Vanaf 600 mag men spreken van ‘niet energiezuinig’ en hoge energiekosten. Een EPC wordt opgemaakt door een erkend deskundige en kost, afhankelijk van de woning, 150 à 400 euro. Deze kost valt volledig ten laste van de verkoper. In het EPC staan ook tips om het energieprestatieniveau te verbeteren. Bij de verkoop van een woning ontvangt de koper het originele energieprestatiecertificaat.
  Meer informatie over het energieprestatiecertificaat vind je hier.
  Je kan het EPC-kengetal ook vergelijken met andere huizen in je gemeente en provincie. Je krijgt ook de gemiddelde score voor Vlaanderen mee. De EPC-score wordt berekend op basis van ongeveer 500 000 woningen met een EPC.
 • Informatieplicht overstromingsgevoeligheid: wanneer je een pand verkoopt dat ligt in een afgebakend overstromingsgebied of een effectief of mogelijk overstromingsgevoelig gebied moet je dit vermelden in de publiciteit hiervoor en in de onderhandse en authentieke akte. De informatieplicht geldt zowel voor vastgoedmakelaars, notarissen als de eigenaar. De informatieplicht geldt ook bij de verkoop van bouwgrond en verhuringen voor meer dan negen jaar. Klik hier om meer informatie te vinden op de website van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid. Hier kan je een handige folder binnenhalen.
 • Bodemattest en stookolieattest: wanneer je een grond of huis verkoopt, is steeds een bodemattest nodig. Met het attest moet de verkoper kunnen aantonen dat de grond waar de woning op staat niet vervuild is. In Vlaanderen is het de OVAM die dit attest uitreikt. Daarnaast moet de verkoper je ook een stookolieattest bezorgen als de woning met stookolie verwarmd wordt. De verkoper kan het zelf aanvragen maar meestal gebeurt dit door de notaris en betaalt de verkoper de onkosten. Meer informatie over het bodemattest vind je hier.
  Bij verkoop van de woning moet u een geldig gelijkvormigheidsverslag kunnen voorleggen. Als dat niet is gebeurd, moet u de installatie laten keuren. Wanneer de installatie niet in orde is (negatief keuringsverslag), moet u de installatie in orde brengen en laten herkeuren.
 • Elektrische installatie in gebruik genomen VOOR 1 oktober 198: Als u een woning verkoopt met een elektrische installatie die in gebruik werd genomen vóór 1 oktober 1981, dan bent u verplicht om een keuring van uw elektrische installatie te laten uitvoeren. Enkel als u al een gelijkvormigheidsverslag gebaseerd op het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.) hebt, is dit niet nodig.
  Let op: als de woning onbewoonbaar werd verklaard, moet u geen elektrische keuring laten uitvoeren. Deze keuring mag enkel gebeuren door de erkende controleorganismen. Het keuringsattest moet u bij de verkoop kunnen voorleggen.

Laatst gewijzigd op: 18 april 18