rss

Ondersteuning van verhuurders

Je vindt als verhuurder elders op deze website alvast meer informatie over juridisch advies voor verhuurders en over het verhuren via een SVK of een makelaar.

De huurcalculator

  • Voor huurders en verhuurders

De huurcalculator berekent de aan de gezondheidsindex aangepaste huurprijs. De huurcalculator werkt niet bij huurcontracten die afgesloten zijn voor 1984.

  • Hoe werkt de huurcalculator?

Je moet enkele gegevens invoeren: jaar en maand van de ondertekening van het huurcontract, jaar en maand van de inwerkingtreding van het contract, de oorspronkelijke huurprijs (dat kan ook nog in Belgische Frank) en het jaar waarvoor je de nieuwe huurprijs wenst te weten. Je krijgt onmiddellijk antwoord.

Klik verder om naar de huurcalculator te gaan.

Huurgarantiefonds

Op 1 januari 2014 is het Huurgarantiefonds van start gegaan. Dit fonds wil private verhuurders een grotere zekerheid op hun huurinkomsten geven en zo de woninghuurmarkt voor investeerders aantrekkelijker maken.

De verhuurder kan zich bij het fonds aansluiten door een aansluitingsvergoeding van 75 euro te betalen per woning. Dit moet gebeuren binnen twee maand na de ondertekening van het huurcontract.

Stelt je als verhuurder een achterstallige huishuur van drie maanden vast, dan kan je bij de Vrederechter een vordering tot ontbinding van het contract en uithuiszetting indienen. Je sluit ook een attest van aansluiting bij het Fonds in. De vrederechter zal uitstel van betaling aan de huurder verlenen en legt hem een afbetalingsplan over maximum 12 maanden op.

Voor de maanden waarin de huurder de voorwaarden van het vonnis rond de betaling van de huurachterstal niet of slechts gedeeltelijk heeft nagekomen, kan je als verhuurder een aanvraag voor een tegemoetkoming van het Fonds indienen. De tegemoetkoming van het fonds bedraagt de huurprijs voor drie maanden met een maximum van 2.700 EUR.

Klik verder om in de Vlaamse productencatalogus meer te lezen over het huurgarantiefonds.

Klik verder om op de website van Wonen-Vlaanderen meer informatie over het huurgarantiefonds te lezen. Klik verder om naar het digitaal aanvraagformulier 'Huurgarantiefonds' te gaan. Je kan er ook een papieren aanvraagformulier binnenhalen.

Je vindt er ook een antwoord op veel gestelde vragen.

Premies en voordelen

Wanneer je de woning verhuurt aan het SVK kan u genieten van een aantal voordelen en premies. Zie hierbij naar “Verhuren zonder zorgen”

Laatst gewijzigd op: 18 april 18