rss

Bestaande brochures

Wie informatie zoekt over huren en verhuren kan alvast de volgende brochures lezen.

Het Wegwijsboekje 'Huren en Verhuren' voor huurders en verhuurders op de private huurmarkt maakt je wegwijs in de wetgeving en de reglementen. Van bij het zoeken van een woning tot het einde van de huurovereenkomst worden alle aspecten van huren en verhuren overlopen. Het is geschreven in een heldere taal. Het gaat alleen over (ver)huren op de private huurmarkt.

Dit wegwijsboekje - eigenlijk een flinke brochure - is een uitgave van Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen en RESOC Waas en Dender.

Op de website van de Nederlandstalige notarissen kan je de brochure 'Huren en verhuren' binnenhalen. Een brochure in gedrukte vorm vind je in het notariskantoor. De brochure overloopt de belangrijkste aspecten van de woninghuurwet, de handelshuur en de huur volgens gemeen recht en verklaart enkele juridische begrippen.

Op de website van de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie kan je de brochure 'De Huurwet' binnenhalen. In deze brochure vind je een zeer gedetailleerde uitleg over de volledige huurwetgeving. Deze wetgeving geldt voor woningen die dienen als hoofdverblijf van de huurder.

Op de website van de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën kan je de brochure 'Een huurcontract laten registreren' binnenhalen. (Deze is momenteel in herwerking)

Op Myrent, een e-dienst van de FOD Financiën, vind je ook modelcontracten en een model van plaatsbeschrijving. Klik verder om naar de  website van Myrent te gaan.

Huurders die beroep doen op de woonloketten kunnen er ook een Huurmap krijgen. De Huurmap is een stevige map waarin u al je documenten rond uw huurwoning en contract overzichtelijk kunt opbergen. In de Huurmap vind je ook veel tips en antwoorden op allerlei vragen over het huren van een woning.

Je kan in de map ook diverse zaken in verband met je huurwoning en contract in noteren en vindt er verder nuttige adressen in terug. De Huurmap is een uitgave van de provincie Oost-Vlaanderen. Klik verder om naar de praktische gegevens van de woonloketten te gaan.

Laatst gewijzigd op: 18 april 18