rss

Heropstart private en sociale huurmarkt

11 mei 2020

Op de huurmarkt is veel intermenselijk contact: bij het sluiten van de huurovereenkomst, bij de inwerkingtreding van de huurovereenkomst, op het einde ervan etc. Dit werd tijdens de beperkende coronamaatregelen zo veel mogelijk vermeden. Naar aanleiding van de afbouw van de beperkende coronamaatregelen kunnen verschillende stappen in het verhuurproces opnieuw opgestart worden. Gedurende een overgangsfase zullen er evenwel nog strenge beschermings- en voorzorgsmaatregelen gerespecteerd moeten worden om een heropflakkering van COVID 19 te vermijden. Deze overgangsfase trad in werking op 11 mei 2020. Op basis van de toekomstige beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad kunnen de in volgende nota van Agentschap Wonen Vlaanderen vermelde instructies verder versoepeld worden:

Nota beëindiging van de beperkende coronamaatregelen en de invloed ervan op de private en sociale huurmarkt.

Naar alle nieuws