rss

Heropstart conformiteitsonderzoeken woningkwaliteit Wonen-Vlaanderen

11 mei 2020

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, besliste Wonen-Vlaanderen om alleen hoogdringende conformiteitsonderzoeken uit te voeren. Alle niet-hoogdringende onderzoeken werden dan ook on hold gezet. Ondertussen is de exit-strategie is ons land van kracht en zal men bij Wonen-Vlaanderen de conformiteitsonderzoeken geleidelijk aan heropstarten.

  • Tot 24 mei focust Wonen-Vlaanderen op onderzoeken in procedures tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring, acties in strafrechtelijke procedures en dringende onderzoeken voor de tegemoetkoming in de huurprijs.
  • Vanaf 25 mei kunnen alle conformiteitsonderzoeken opnieuw doorgaan, dus ook de niet-dringende onderzoeken voor de tegemoetkoming in de huurprijs en de onderzoeken voor SVK-inhuurname en tweede opinie conformiteitsattest.

Wonen-Vlaanderen neemt uiteraard de nodige beschermingsmaatregelen om de gezondheid van de woningcontroleurs en van de bewoners maximaal te waarborgen.

Heb je hierover vragen? Neem dan contact op met de woondienst van je gemeente of ga naar de website van Wonen-Vlaanderen voor een volledig overzicht van alle coronamaatregelen van Wonen-Vlaanderen.

Naar alle nieuws