rss

Nieuwe sloop- en herbouwpremie aanvragen kan vanaf 1 maart 2019

05 februari 2019

sloop

In 13 Vlaamse steden maak je aanspraak op 6% i.p.v. 21% BTW bij sloop- en herbouw. Particulieren die NIET in één van deze 13 steden wonen, dus bvb. in Laarne, kunnen vanaf 1 maart 2019 een Vlaamse sloop- en heropbouwpremie aanvragen. Die aanvraag gebeurt in 2 stappen via de

webapplicatie op www.energiesparen.be.

Opgelet:

  • De premie-aanvraag kan pas online worden ingediend vanaf 1 maart 2019.
  • Stap 1 heeft betrekking op de eigenlijke aanvraag van de vergunning.
  • Stap 2 betreft de sloop.

De premie zelf bedraagt 7.500 euro en wordt binnen de 3 maanden na aanvaarden van het geleverde bewijs van sloop uitbetaald.

Meer details hierover leest u HIER.

Naar alle nieuws