rss

2de Groepssanering voor particuliere stookolietanks. Schrijf je vrijblijvend in vóór 31 juli 2018

15 mei 2018

Een stookolietank die je niet meer gebruikt, moet verplicht definitief buiten gebruik gesteld worden. Concreet betekent dit dat een erkende technicus de tank moet leegmaken en verwijderen. Zit de tank onder een verharding, dan wordt hij niet noodzakelijk verwijderd, maar opgevuld met zand of schuim.

Waarom? Om een bodemvervuiling te voorkomen! Resten van olie in een tank kunnen bij het doorroesten van de wand in de bodem en het grondwater terechtkomen. In dat geval kunnen saneringskosten zeer hoog oplopen. Deze kosten worden niet gedekt door de verzekering indien de wettelijk verplichte buitengebruikstelling niet is uitgevoerd door een erkend technicus. Beter voorkomen dan genezen dus. Het saneren van een mazoutvervuiling kost immers veel meer dan het reinigen, opvullen en/of verwijderen van een tank.

Om de kosten van de buitengebruikstelling te drukken, organiseert het intergemeentelijk samenwerkingsverband Woonplus samen met de diensten omgeving (milieu) van de gemeenten Laarne, Wetteren en Wichelen een collectieve tanksanering. Heb je een stookolietank die je niet meer gebruikt? Schrijf je vrijblijvend in vóór 31 juli 2018 via deze link.

Meer info kan je tevens bekomen :

- Voor Laarne : Els Jacobs 09 365 46 11 – woondienst@laarne.be

- Voor Wetteren : Team Woon en Leef 09 369 00 50 woonenleef@wetteren.be 

- Voor Wichelen : Anne Roos 052 43 24 19 – anne.roos@wichelen.be 

Na het verzamelen van de interesses schrijven we een aantal firma’s aan. Deze met de beste prijszetting en garanties wordt aangeduid om de infomomenten te verzorgen. Na het doorgeven van je interesse word je dus verder op de hoogte gehouden van het verloop nl; infovergadering, prijsvraag, definitieve inschrijving, …. Qua timing mikken we op eind september begin oktober 2018 voor het doorgaan van de infomomenten.

Pas na de infomomenten kan je een individuele prijsofferte opvragen (deze wordt opgemaakt n.a.v een bezoek ter plaatse). Pas na jouw goedkeuring worden de werken effectief uitgevoerd.

Eens de werken zijn uitgevoerd krijg je een officieel attest van de sanering/verwijdering. Ook jouw gemeentebestuur ontvangt een duplicaat van dit attest.

foto mazouttank met tekst

Naar alle nieuws